Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Kauņas iela 5110 898 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauņas iela 5810 1839 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauņas iela 5910 1905 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kazeņu iela 2635 2631 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 1, Jūrmala 546 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ķeguma iela 7, Jūrmala 3754 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ķeguma iela 7420 2608 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeistuta iela 0076 1342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0044 5176 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0050 3582 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0051 1805 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0052 3747 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0053 577 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0060 10417 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 0061 856 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 0064 5410 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0107 3250 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0108 5065 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0109 1936 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0110 1509 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0111 1325 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 1031 80 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 4411 873 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 5204 688 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 6111 4024 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā