Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dāvja iela 3419 9099 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 7, Jūrmala 143 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 53, Jūrmala 375 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 6411 27745 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Meža prospekts 5125 3981 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pumpuri 0104 22799 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 55A, Jūrmala 207 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirgoņu iela 29, Jūrmala 631 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Vikingu iela 40A, Jūrmala 116517 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Ābeļu iela 1721 908 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dāvja iela 3924 8306 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 8, Jūrmala 125 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 8536 1588 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 6412 7823 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Meža prospekts 5126 3753 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pumpuri 0105 39394 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 57, Jūrmala 131 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirgoņu iela 29, Jūrmala 113 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Vikingu iela 7807 10326 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Āraišu iela 0017 550 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dāvja iela 80 10679 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Engures iela 9, Jūrmala 208 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kandavas iela 1919 4895 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 27, Jūrmala 421 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Meža prospekts 5127 3840 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE