Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Krūmu iela 0914 737 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krusas iela 0023 1144 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūzes iela 0031 876 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 17080 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0105 37281 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Kūdra 0115 2071 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0116 3882 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0117 1855 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kūdra 0117 4042 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0118 18634 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0119 9094 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0120 19171 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0121 8525 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0122 5545 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0122 11416 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kūdra 1615 14619 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Kuģu iela 1727 1327 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuģu iela 2811 1428 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 0027 542 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 0029 5841 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 5, Jūrmala 1313 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kuldīgas iela 5607 2715 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 6009 1566 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 6209 3727 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuršu iela 6205 1745 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā