Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Pumpuri 3301 586787 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 67, Jūrmala 129 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirgus iela 4412 1878 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Viktorijas iela 7722 1802 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Babītes iela 3 10227 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dreiliņu iela 2207 21120 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ezeru iela 5437 5698 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 3308 5517 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķīšu iela 0935 1474 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežmalas iela 0505 14012 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pumpuru iela 1214 2956 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 69, Jūrmala 124 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirgus iela 6C, Jūrmala 968 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Viktorijas iela 8328 2616 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Babītes iela 3A 707 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Drosmes iela 2 1457 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ezeru iela 8429 5035 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Karogu iela 0115 3163 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķīšu iela 0936 2800 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežmalas iela 0937 8806 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pureņu iela 0186 481 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 69A, Jūrmala 4294 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirgus iela 8C, Jūrmala 3664 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Vilhelma Purvīša iela 0140 1616 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Baldones iela 0006 3546 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE