Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Lapsu iela 4017 5848 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lapu iela 0087 2041 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lapu iela 3, Jūrmala 433 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lašu iela 2009 12794 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lašu iela 9A, Jūrmala 35 1103 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve
Lašu iela 9A, Jūrmala 34 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Latgales iela 3310 1988 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Latgales iela 3710 1947 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ļaudonas iela 0093 619 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lauku iela 0055 2030 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lauku iela 2902 5241 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lauku iela 35, Jūrmala 730 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lauku iela 4607 3760 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lauku iela 5911 5444 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lauztuves iela 0067 6439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lazdonas iela 0089 494 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lazdonas iela 0091 676 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lēdurgas iela 0048 1632 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lēdurgas iela 0050 818 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lēdurgas iela 0052 1003 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lēdurgas iela 20A, Jūrmala 10356 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Lēdurgas iela 27, Jūrmala 6874 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Lēdurgas iela 3127 4283 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lefkoju iela 0108 2941 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lejas iela 0042 1991 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā