Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Drosmes iela 5 723 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Ežu iela 1426 1097 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 0049 6621 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Laimdotas iela 2309 1434 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežotnes iela 4, Jūrmala 11015 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Puškina iela 3, Jūrmala 960 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Skolotāju iela 0054 1546 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 4316 4944 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vilhelma Purvīša iela 0143 3590 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Baltās kāpas iela 1201 3386 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Drosmes iela 7 2320 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Ērgļu iela 0030 331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 4813 2892 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Laimdotas iela 2706 698 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežotnes iela 5722 2439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Puškina iela 5, Jūrmala 329 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skrundas iela 2, Jūrmala 7887 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Tirzas iela 6814 4139 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vilhelma Purvīša iela 2, Jūrmala 47178 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Baltās kāpas iela 1304 9418 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Drustu iela 0059 1347 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ērgļu iela 1307 6605 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 5505 1351 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Laipu iela 0007 11004 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežrozīšu iela 0057 3667 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā