Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Leona Paegles iela 12, Jūrmala 649 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 24, Jūrmala 664 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 26 177 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 33, Jūrmala 746 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 35, Jūrmala 835 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 38, Jūrmala 1786 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Leona Paegles iela 41, Jūrmala 203 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 8312 6083 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Leona Paegles iela 8623 6511 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lībiešu iela 0732 5858 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lībiešu iela 19, Jūrmala 4856 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Lībiešu iela 21, Jūrmala 5043 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Līču iela 2214 1566 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Līdaku iela 3, Jūrmala 1700 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Līdaku iela 3806 1979 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Liedaga iela 0043 1824 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Liedaga iela 0045 663 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 3823 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 0029 5140 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 0031 3954 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 0033 3746 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 12, Jūrmala 2116 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lielupe 0073 11066 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupe 0087 1096 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupe 0101 30600 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE