Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Lielupe 6306 63 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Lielupe 6501 19612 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Lielupe 7206 79 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Lielupe 7601 791 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Lielupes iela 0057 9120 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupes iela 0109 1498 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupes iela 0110 2337 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupes iela 0111 7735 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupes iela 21, Jūrmala 10482 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Lielupes iela 25, Jūrmala 86825 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Lielupes iela 3626 21756 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes 6 18 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Lienes iela 1, Jūrmala 658 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Lienes iela 14, Jūrmala 152 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 14, Jūrmala 422 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Lienes iela 2, Jūrmala 1163 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 39, Jūrmala 647 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Lienes iela 3917 3079 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 4032 5701 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 4124 6190 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 4425 7019 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 4718 5962 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lienes iela 5, Jūrmala 241 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Liepājas iela 0127 4499 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Liepājas iela 0128 5614 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā