Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ķemeri 0109 1936 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0108 5065 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0107 3250 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0060 10417 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 0053 577 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0052 3747 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0051 1805 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0050 3582 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0061 856 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 0064 5410 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0044 5176 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeistuta iela 0076 1342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 7420 2608 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 7, Jūrmala 3754 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ķeguma iela 1, Jūrmala 546 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kviešu iela0015 48216 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 1615 14619 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Kūdra 17080 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0121 8525 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0120 19171 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0119 9094 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0118 18634 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0117 4042 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0117 1855 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kūdra 0116 3882 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE