Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Kūdra 0121 8525 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0120 19171 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0119 9094 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0118 18634 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0117 1855 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kūdra 0117 4042 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0116 3882 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0115 2071 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kūdra 0105 37281 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Kūdra 17080 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Krūzes iela 0031 876 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krusas iela 0023 1144 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūmu iela 0914 737 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūkļu iela 0030 1262 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kronvalda iela 8, Jūrmala 13939 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Kronvalda iela 2308 1559 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kronvalda iela 1718 1171 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kronvalda iela 0009 2110 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krīvu iela 4810 803 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Valdemāra iela 2906 2657 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Valdemāra iela 2814 2777 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Barona iela 6819 1626 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Barona iela 5314 7577 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Barona iela 3809 3399 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Barona iela 3809 852 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE