Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ķīšu iela 0936 2800 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķīšu iela 0935 1474 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķiršu iela 0113 2351 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru kapi 41985 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Ķemeru iela 7816 8717 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 7408 6370 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 7310 5228 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 7111 3872 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 6009 5172 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 5507 7034 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeru iela 27, Jūrmala 421 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ķemeri 6412 7823 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 6411 27745 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 6111 4024 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 5204 688 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 4411 873 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 1031 80 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 0111 1325 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0110 1509 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0109 1936 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0108 5065 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0107 3250 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Ķemeri 0064 5410 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0061 856 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 0060 10417 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE