Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Murdu iela 1526 319 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Murdu iela 1527 1084 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Murdu iela 5, Jūrmala 7723 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Mūsas iela 0025 1596 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mūzikas iela 0096 911 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mūzikas iela 3722 1171 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nākotnes iela 2315 3000 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Neretas iela 0182 372 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nīcas iela 0133 1888 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Niedru iela 0055 631 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Noliktavas iela 0914 3560 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nomales iela 2643 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nomales iela 13, Jūrmala 48 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 0056 2289 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 11, Jūrmala 296 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 14, Jūrmala 141 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 1603 13711 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 17, Jūrmala 1689 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Nometņu iela 1824 7563 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 2 72 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 20, Jūrmala 305 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 21, Jūrmala 474619 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Nometņu iela 22, Jūrmala 379 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 2A, Jūrmala 2974 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 2B, Jūrmala 3302 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve