Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Aiviekstes iela 0108 3695 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 9, Jūrmala 3697 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Edinburgas prospekts 33, Jūrmala 3703 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Dzimtenes iela 15 3706 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Alejas iela 0122 3708 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 24, Jūrmala 3708 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Pilsoņu iela 2712 3710 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Gulbju iela 73A, Jūrmala 3711 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Jomas iela 2921 3714 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 0033 3719 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Meža prospekts 4706 3726 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 6209 3727 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 4746 3732 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielais prospekts 0033 3746 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0052 3747 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupe 6303 3747 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīzes iela 0219 3751 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Meža prospekts 5126 3753 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 7, Jūrmala 3754 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lauku iela 4607 3760 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 3220 3765 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 0538 3771 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Garkalnes iela 3784 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 6905 3802 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alejas iela 0040 3813 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā