Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Kaugurciema iela 1331 4245 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciema iela 0020 5572 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaudzīšu iela 4820 2178 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaudzīšu iela 3322 1691 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaudzīšu iela 1812 1054 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaudzīšu iela 10, Jūrmala 514 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Katedrāles iela 5811 2036 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 5505 1351 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 4813 2892 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Katedrāles iela 0049 6621 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Karogu iela 2501 1309 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Karogu iela 17, Jūrmala 2860 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Karogu iela 0115 3163 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 3308 5517 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 1713 4924 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala 2122 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
Kapteiņa Zolta iela 120A, Jūrmala 1622 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Kapteiņa Zolta iela 117, Jūrmala 261 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kapsētas iela 0027 7775 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaņiera iela 0010 7925 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaņiera iela 0011 4361 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kantora iela 1201 6418 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kandavas iela 1919 4895 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kanālu iela 8536 1588 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kanālu iela 53, Jūrmala 375 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE