Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dubulti 2008 313 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Grāvju iela 0070 1460 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 3917 6206 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Leona Paegles iela 24, Jūrmala 664 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Muižas iela 6920 4786 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 6, Jūrmala 193 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Sloka 2301 13344 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 8/10 17331 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Zemeņu iela 5516 11504 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0402 20144 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dubulti 2304 2754 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Grāvju iela 0139 1968 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 4020 1098 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Leona Paegles iela 26 177 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Murdu iela 1526 319 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 62, Jūrmala 2586 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Sloka 5211 439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 9, Jūrmala 10198 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Zemes iela 0916 2311 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0404 23957 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dubulti 2432 2673 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Grāvju iela 0140 2154 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 4103 142736 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Leona Paegles iela 33, Jūrmala 746 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Murdu iela 1527 1084 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā