Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Kārsas iela 2, Jūrmala 627 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Karogu iela 2501 1309 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Karogu iela 17, Jūrmala 2860 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Karogu iela 0115 3163 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kārļa iela 0017 1124 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kārklu iela 4747 2330 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kāpu iela 1405 7175 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kāpu iela 0513 12401 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kāpu iela 0312 14706 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kāpu iela 0116 16782 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kāpu iela 0114 9388 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 3308 5517 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 1713 4924 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala 2122 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
Kapteiņa Zolta iela 120A, Jūrmala 1622 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Kapteiņa Zolta iela 117, Jūrmala 261 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kapsētas iela 0027 7775 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kantora iela 1201 6418 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaņiera iela 0011 4361 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaņiera iela 0010 7925 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kandavas iela 1919 4895 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kanālu iela 8536 1588 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kanālu iela 53, Jūrmala 375 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kanālu iela 3115 2230 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kanālu iela 1620 1843 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE