Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Pilsoņu iela 0065 2430 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pilsoņu iela 2712 3710 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piltenes iela 2020 5073 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0030 4434 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0031 5921 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0061 2925 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 28, Jūrmala 1220 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Pļaviņu iela 3025 3596 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 44, Jūrmala 3282 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Pļavu iela 5822 592 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļavu iela 6313 1151 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Plūdu iela 1, Jūrmala 34 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Plūdu iela 2B, Jūrmala 2819 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Plūdu iela 4, Jūrmala 23 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Plūdu iela 4A, Jūrmala 10159 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Plūdu iela 8508 2993 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Plūdu iela 8617 741 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 0017 3256 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 0027 7221 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 0029 8110 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 0166 506 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 14, Jūrmala 3061 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Poruka prospekts 14, Jūrmala 23728 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Poruka prospekts 1908 3492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 2108 3506 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE