Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Jaunā iela 0066 496 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunā iela 0038 2138 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunā iela 0034 641 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunā iela 0032 2383 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunā 66/70 9828 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Jaunā 66/70 178 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jasmīnu iela 7103 1898 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jasmīnu iela 6105 1549 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jasmīnu iela 5015 2702 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jasmīnu iela 18, Jūrmala 830 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jasmīnu iela 0041 1529 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņupītes iela 0012 1439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Sudrabkalna iela 4309 1704 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Sudrabkalna iela 3918 1416 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Rozentāla iela 3108 4028 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Rozentāla iela 3018 5428 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Rozentāla iela 1A, Jūrmala 14937 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jāņa Rozentāla iela 0131 4493 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Pliekšāna iela 98, Jūrmala 448 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 92, Jūrmala 68 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 3115 2297 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Pliekšāna iela 103, Jūrmala 8167 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 102, Jūrmala 5198 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 100, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 0064 2258 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE