Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Raiņa iela 47, Jūrmala 45 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 50, Jūrmala 469 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 5116 5686 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 53, Jūrmala 4422 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Raiņa iela 55, Jūrmala 24000 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Raiņa iela 6, Jūrmala 193 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 62, Jūrmala 2586 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 6412 3242 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 73, Jūrmala 60 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 75, Jūrmala 688 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 77, Jūrmala 72 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 79, Jūrmala 81 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 81, Jūrmala 1080 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 8120 1806 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 83, Jūrmala 845 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 85, Jūrmala 151 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 8622 2842 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 87, Jūrmala 684 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 97, Jūrmala 2203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 99A, Jūrmala 173 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Rāmavas iela 0056 865 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rankas iela 3, Jūrmala 831 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Rankas iela 6515 1167 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rasas iela 2266 216 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raudas iela 0017 3934 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE