Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ernesta Birznieka Upīša iela 1504 5364 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Enkuru iela 0032 1703 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 9A, Jūrmala 5419 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Engures iela 9, Jūrmala 208 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 8, Jūrmala 125 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 7, Jūrmala 143 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 6, Jūrmala 104 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 5A, Jūrmala 353 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 5, Jūrmala 334 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 4A, Jūrmala 1736 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Engures iela 4, Jūrmala 10204 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Engures iela 15, Jūrmala 88 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 13, Jūrmala 66 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 1114 14771 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 1114 200 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Engures iela 11, Jūrmala 69 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 10, Jūrmala 127 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 0018 4390 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīlijas iela 5821 5674 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa iela 5812 9488 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa iela 5608 5303 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa iela 2, Jūrmala 140 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmala 3886 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Emīla Dārziņa 15A 11273 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Emīla Dārziņa 14 146 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE