Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Rūpniecības iela 19, Jūrmala 2494 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Rūpniecības iela 19, Jūrmala 1247 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Rūpniecības iela 3406 2913 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūpniecības iela 3806 2983 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūpniecības iela 4008 7283 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūpniecības iela 4707 3284 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūpniecības iela 4A, Jūrmala 2486 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Rūpniecības iela 6A, Jūrmala 641 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Rūsiņa iela 0063 2029 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūsiņa iela 0065 1423 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rūsiņa iela 0205 679 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sabiles iela 0117 4431 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sabiles iela 18, Jūrmala 1220 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Sabiles iela 2802 2331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salacas iela 0037 2627 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salacas iela 4, Jūrmala 503 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Salas iela 0039 6913 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salas iela 3904 11660 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 0015 5269 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 0017 2573 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 0019 9503 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 4, Jūrmala 4593 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Saldus iela 22, Jūrmala 681 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Saldus iela 6612 3057 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saldus iela 7, Jūrmala 232 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve