Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dzirnavu iela 9404 8865 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 9230 18871 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 65, Jūrmala 390 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzirnavu iela 59, Jūrmala 2719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Dzirnavu iela 58 3360 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzirnavu iela 50, Jūrmala 4991 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Dzirnavu iela 5, Jūrmala 550 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzirnavu iela 48A, Jūrmala 65 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 48, Jūrmala 130 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 43, Jūrmala 645 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dzirnavu iela 42, Jūrmala 234 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Dzirnavu iela 34, Jūrmala 1344 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 19, Jūrmala 152 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 17, Jūrmala 223 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 0622 12420 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 0136 14763 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu 41 dz. 1 (zeme) 570 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirksteles iela 3620 2796 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirksteles iela 18C, Jūrmala 4343 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Dzirksteles iela 0017 4869 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirksteles iela 0016 3385 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirksteles iela 0015 3415 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintaru prospekts 3504 2714 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintaru prospekts 3, Jūrmala 172 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzintaru prospekts 1A, Jūrmala 1380 1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE