Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Skautu iela 0064 4228 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 0065 4440 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 0112 2906 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 0121 2684 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 0122 3916 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 0123 4603 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 18, Jūrmala 18254 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skautu iela 2A, Jūrmala 409 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Skolas iela 0408 9802 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 1, Jūrmala 11411 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 1307 12274 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 1307 30 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Skolas iela 14 56 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 1727 14253 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 23, Jūrmala 59 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 25, Jūrmala 105 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 2515 5492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 27, Jūrmala 1379 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 27A, Jūrmala 188 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 27C, Jūrmala 789 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Skolas iela 28, Jūrmala 70 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 29, Jūrmala 224 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 3, Jūrmala 9912 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Skolas iela 30, Jūrmala 192 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 31, Jūrmala 265 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve