Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dzimtenes iela 1 1255 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dzimtenes iela 0606 2496 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzilnas iela 4430 2591 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzērvju iela 0043 1292 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzeņu iela 1924 208 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 5 446 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzelzceļa iela 0040 3664 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 0039 5901 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 0037 2439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 0035 2909 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelzceļa iela 0033 3719 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelmes iela 2914 2587 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzelmes iela 19 210 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzeldas iela 1 2247 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dzeldas iela 0064 6694 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzegužu iela 0064 1964 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dūņu ceļš 2 11275 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Dūņu ceļš 0120 14514 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dūņezera iela 0008 2493 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Durbes iela 1 280 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Durbes iela 0113 5164 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Durbes iela 0112 2231 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dundagas iela 0123 4029 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dundagas iela 0114 4425 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dumbrāju iela 0007 1019 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE