Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Slokas iela 3743 18153 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 42, Jūrmala 3417 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 48, Jūrmala 3295 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 6, Jūrmala 2880 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Slokas iela 63 k-1, Jūrmala 53 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-2, Jūrmala 50 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-3, Jūrmala 882 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-5, Jūrmala 55 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-6, Jūrmala 40 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-7, Jūrmala 242 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-8, Jūrmala 154 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 65 k-1, Jūrmala 87 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 65 k-2, Jūrmala 100 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 65 k-3, Jūrmala 74 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 67, Jūrmala 11513 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Slokas iela 72B, Jūrmala 852 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Slokas iela 77, Jūrmala 5457 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Slokas iela 79, Jūrmala 2784 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Slokas iela 81A, Jūrmala 3838 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Smilšu iela 0016 2589 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Smilšu iela 12, Jūrmala 50 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Smilšu iela 2620 3517 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Smilšu iela 5205 565 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Smilšu iela 5903 1205 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Smiltenes iela 1906 1271 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā