Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Sūnu iela 0062 2995 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sūnu iela 4311 1204 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sūnu iela 5924 1605 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sveķu iela 0045 2487 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Svētes iela 0112 976 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Svitenes iela 0017 1651 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tālavas iela 0047 1139 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tālivalža iela 0027 1950 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tālivalža iela 0029 1277 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tālivalža iela 0115 1513 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 13, Jūrmala 2953 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 21A, Jūrmala 37 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Tallinas iela 22, Jūrmala 172 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 2211 13315 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 24, Jūrmala 6805 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 2406 23917 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 31, Jūrmala 3209 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 32, Jūrmala 1201 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 34, Jūrmala 3358 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 36, Jūrmala 6034 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 38, Jūrmala 2300 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 40, Jūrmala 237 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 42, Jūrmala 129 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 44, Jūrmala 224 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 46, Jūrmala 1444 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE