Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Tallinas iela 50, Jūrmala 5645 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 7, Jūrmala 608 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 7012 10123 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0513 20784 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0514 17780 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0515 17414 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0516 13908 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0917 15614 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 30, Jūrmala 513 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-1, Jūrmala 141 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-10, Jūrmala 146 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-11, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-12, Jūrmala 251 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-13, Jūrmala 63 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-14, Jūrmala 361 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-15, Jūrmala 35 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-19, Jūrmala 96 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-2, Jūrmala 62 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-3, Jūrmala 42 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-4, Jūrmala 85 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-5, Jūrmala 423 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-6, Jūrmala 733 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31, Jūrmala 597 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Talsu šoseja 4215 26959 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 5, Jūrmala 1739 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE