Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dzelzceļa iela 0040 3664 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunaudzes iela 0018 1053 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 3605 669 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Lielupes iela 21, Jūrmala 10482 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Oškalna iela 0733 2317 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rītupes iela 1520 4064 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 81A, Jūrmala 3838 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Vaivari 1404 37918 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
3.līnija 2110 478 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bražciems 0301 708 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
Dzelzceļa iela 5 446 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jaunā iela 0032 2383 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 3606 755 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Lielupes iela 25, Jūrmala 86825 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Oškalna iela 5 456 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Rītupes iela 32, Jūrmala 1858 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Smilšu iela 0016 2589 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vaivari 1601 133479 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
3.līnija 3105 467 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bražciems 0302 7511 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dzeņu iela 1924 208 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunā iela 0034 641 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 4301 60465 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Lielupes iela 3626 21756 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Oškalna iela 7, Jūrmala 595 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE