Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Talsu šoseja 54, Jūrmala 201 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 58, Jūrmala 230 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 64, Jūrmala 1005 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Talsu šoseja 68, Jūrmala 1626 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Tauvu iela 3512 1792 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 0020 2777 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 0022 749 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 0024 776 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 0026 569 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 1605 1403 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 2811 2472 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teātra iela 6806 2119 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Teiču iela 0040 5192 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4106 4177 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4216 4585 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4810 2958 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērauda iela 6210 3682 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 0721 5499 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 1, Jūrmala 7719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tērbatas iela 2407 11404 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 30, Jūrmala 6900 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tērbatas iela 32, Jūrmala 3899 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 35, Jūrmala 601 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 36, Jūrmala 632 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 38, Jūrmala 2930 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE