Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Lielupe 6306 333 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 5, Jūrmala 334 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 32A, Jūrmala 339 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Alojas iela 0135 340 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus laukuma iela 9309 342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vienības prospekts 1608 345 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Maltas iela 1108 350 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 0065 352 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 6, Jūrmala 353 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 5A, Jūrmala 353 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 17, Jūrmala 353 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jaunā iela 60A, Jūrmala 355 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Majori 2513 356 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Pilsoņu iela 0058 356 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Viļņu iela 0064 356 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Gaismas iela 0032 360 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintari 0166 360 0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Talsu šoseja 31 k-14, Jūrmala 361 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 37, Jūrmala 361 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Sloka 9808 362 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Druvciems 0023 363 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Dzintari 7816 371 0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Kalsnavas iela 0029 371 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Neretas iela 0182 372 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bērzaunes iela 0013 372 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā