Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Tallinas iela 7, Jūrmala 608 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Konkordijas iela 66, Jūrmala 607 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Dubulti 0059 606 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sarmas iela 2265 605 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medus iela 0054 603 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lapotnes iela 1, Jūrmala 603 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Andreja Upīša iela 11 602 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Tērbatas iela 35, Jūrmala 601 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31, Jūrmala 597 0801 Komercdarbības objektu apbūve
12.līnija 0111 597 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Senatnes iela 3B, Jūrmala 596 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Ceriņu iela 0031 595 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Oškalna iela 7, Jūrmala 595 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Mazā Kāpu iela 1, Jūrmala 594 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Pļavu iela 5822 592 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lielupe 0113 590 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalsnavas iela 1, Jūrmala 588 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Skolas iela 71, Jūrmala 587 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Glūdas iela 3, Jūrmala 587 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
1.līnija 0023 585 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
7.līnija 0009 585 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
35.līnija 2907 584 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Stendes iela 7610 584 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alejas iela 13 583 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skujienes iela 0041 579 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā