Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Tirgoņu iela 4125 3105 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgoņu iela 6 17 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 0137 2173 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 0138 983 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 0139 994 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 10A, Jūrmala 1269 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Tirgus iela 3207 2441 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 3807 1857 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 4412 1878 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 6C, Jūrmala 968 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Tirgus iela 8C, Jūrmala 3664 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Tirgus laukuma iela 9309 342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tīruma iela 0821 866 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 42, Jūrmala 49 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tirzas iela 4316 4944 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 6814 4139 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 6905 3802 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 7120 1808 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 7209 1863 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 7310 2811 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirzas iela 7419 6452 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tobago iela 6629 1086 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Tobago iela 6629 2209 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Trikātas iela 3816 683 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Trikātas iela 3817 729 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā