Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Tukuma iela 0048 4168 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 1, Jūrmala 3539 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 12, Jūrmala 434 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Tukuma iela 20, Jūrmala 770 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Tukuma iela 21, Jūrmala 1041 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Tukuma iela 2A, Jūrmala 6629 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Tukuma iela 30, Jūrmala 2459 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Tukuma iela 31, Jūrmala 5931 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 32, Jūrmala 93145 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 32A, Jūrmala 56857 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 33, Jūrmala 4133 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 5110 11544 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 5305 14755 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 5A, Jūrmala 5720 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tukuma iela 6409 13894 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 8/10 17331 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tukuma iela 9, Jūrmala 10198 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Turaidas iela 1, Jūrmala 17737 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Turaidas iela 1, Jūrmala 219 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Turaidas iela 114, Jūrmala 25077 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Turaidas iela 1811 9173 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Turaidas iela 19A, Jūrmala 0 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Turaidas iela 41 146 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Turaidas iela 5005 4420 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Turaidas iela 5806 1352 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE