Atsavināšanai nododamie pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE