Pasākumu afišas
Kino Jūrmalā novembra mēnesī
03.11.2019 - 17.11.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Liliputu cirks no Ukrainas
08.11.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Astrologa, grāmatu autora Andra Rača grāmatas „Ceļā uz mīlestību” atvēršanas svētki
25.10.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Līvas Kaprāles radošā darbnīca “Aspazija un kaķi”
26.10.2019
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
Pirmizrāde! “Kas esi tu – Alise Bērziņa?”
27.10.2019
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Koncertizrāde "Dzeja mūzikā". "... Un uzsmaida debesīm rītausma"
28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Koncerti Dubultu koncertzālē
15.10.2019 - 28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
06.10.2019 - 27.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Dzintars Adienis. Izstāde "Pasaules elpa"
04.09.2019 - 28.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrā
oktobris 2019
23 oktobris
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par esošo situāciju Jūrmalas pilsētas darījumu tūrismā, uzņēmēju sniegtajiem statistikas datiem no 2016. līdz 2018.gadam un plānotajām aktivitātēm

I.Kreile

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/2019.gada aktivitātes 2019.gada budžetā.

L.Madelāne

 1.  

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbībā)” 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

23 oktobris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2020. gada budžeta pieprasījumu

A.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 559

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu programmā “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi

S.Barone-Upeniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai

 

 1.  

Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas projekta "Accelerate SUNShINE" (SUNShINE paātrināšana) 2020.gada budžeta pieprasījums

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu programmā “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi”

L.Madelāne

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas projekta "KARTE VISIEM" 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

I.Smildziņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” un projekta 2020.gada budžeta pieprasījumu

I.Strazdiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 002 8426 003 Turaidas ielā 102, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Brekšu ielā 6,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Laimdotas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.128 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu"

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, pirmo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 73, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tvaikoņu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vasaras ielā 58, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11-601, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

 

23 oktobris
trešdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5