Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Datums: otrdiena, 2018.gada 13.novembris, plkst. 09.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” 2019.gada budžeta pieprasījumu.

E.Bučs

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

E.Venters

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” 2018.gada budžeta grozījumiem

G.Lasis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

Z.Sapronova

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

A.Sapronovs

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, maksas pakalpojumu budžeta izmaiņām un pamatbudžeta izmaiņām

V.Kivkucāns

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

 

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par SIA “Jūrmalas gaisma” 2019.gada budžeta pieprasījumu

V.Freimanis

 1.  

Par SIA “Jūrmalas ūdens” 2019.gada budžeta pieprasījumu programmā “Notekūdeņu apsaimniekošana- Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana”

A.Stārasts

 1.  

Par SIA “Jūrmalas ūdens” 2019.gada budžeta pieprasījumu programmā “Notekūdeņu apsaimniekošana - Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana”

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE