Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Datums: otrdiena, 2018.gada 13.novembris, plkst. 10.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

L.Stāmere

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr. 2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

 

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26. aprīļa nolikumā  Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

 

  1.  

Par grozījumiem Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas 2018. gada budžetā.

G.Kovaļevska

  1.  

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

  1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

  1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

  1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE