Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2018.gada 14.novembris, plkst. 11.30
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA “Dzintaru koncertzāle” 2018.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

T.Vaišļa

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem un papildu finansējumu Izglītības pārvaldes 2018.gada budžetā

I.Vasmanis

 1.  

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3..2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2018.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2018.gada Ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.3.1.

Ē.Annuškāns

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas vakara vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.32.1. 2018.gadam

V.Reisa

 1.  

Par Kauguru vidusskolas izmaiņām 2018.gada budžeta tāmē Nr.09.6.1.

Z.Tarasenko

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes izmaiņām

S.Seņkina

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta izmaiņām

D.Liepiņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

S.Brence

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2018.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mediji vieno un šķir" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2019.gada budžeta projektu

I.Skudra

 1.  

Par Eiropas savienības Erasmus+ programmas projekta “Vēro, dalies, audz” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Ose

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu projektam “Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību”

I.Vanka-Treifelde

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” 2019.gada budžeta pieprasījumu

S.Rone

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” 2019.gada budžeta pieprasījumu

A.Zubkovska

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Ja es būtu / If I were” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE