Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: piektdiena, 2018.gada 9.novembris, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2019.gada budžeta pieprasījumu

S.Rone

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta grozījumiem

 

 1.  

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu

Z.Tarasenko

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2019.gada budžeta projekta saskaņošanu

I.Kārkliņa

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Vaivaru pamatskolas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Vanka-Treifelde

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2018.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2019.gada budžeta projektu

Ē.Annuškāns

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu

V.Reisa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2019.gada budžeta projektu

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2019.gada budžeta pieprasījumu

S.Brence

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Černaja

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Pāvule-Vītola

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" 2019.gada budžeta pieprasījumu

J.Batina

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu finansējuma apstiprināšanu 2019.gadam

I.Vasmanis

 1.  

Par valsts mērķdotācijas papildus piešķirto līdzekļu sadali

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2018.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par budžeta grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas "Taurenītis" 2018.gada pamatbudžeta tāmē

S.Limba

 1.  

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” budžeta grozījumiem 2018.gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2018.gada budžeta grozījumiem

T.Vaišļa

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE