Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: trešdiena, 2018.gada 21.novembris, plkst. 09.30
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” un projekta 2018.gada budžetā

L.Grobiņa

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu 2019.gadam

 

  1.  

Par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" 2019. gada budžeta pieprasījumu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE