Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: ceturtdiena, 2018.gada 22.novembris, plkst. 10.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Par papildu finansējumu Izglītības pārvaldes budžetā

I.Vasmanis

  1.  

Par Slokas pamatskolas 2018.gada tāmes grozījumiem

G.Miķelsons

  1.  

Par Slokas pamatskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

  1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" 2019.gada budžeta pieprasījumu

M.Gedrovica

  1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mediji vieno un šķir" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu

S.Brauere

  1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” 2018.gada budžeta izmaiņām

J.Batina

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE