Apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas un Transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: ceturtdiena, 2018.gada 22.novembris, plkst. 13.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

1.

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības tehniskā nodrošinājuma daļas 2019.gada budžeta pieprasījumu 

I.Baltrums

2.

Par projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/HEAT” 2019.gada budžeta pieprasījumu

L.Anteina

3.

Par Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas budžeta projektu 2019.gadam

G.Kovaļevska

4.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu

I.Vasmanis

5.

Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

6.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansētā projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” īstenošanā”  2019.gada budžeta pieprasījumu

 

7.

Darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 2019.gada budžeta pieprasījums

 

8.

Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

9.

Par Izglītības pārvaldes  2019.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE