Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: otrdiena, 2018.gada 27.novembris, plkst. 08.30
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centra - Sloka” 2019.gada budžeta pieprasījumu 

I.Girviča

  1.  

Par darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.4.specifiskās atbalsta mērķa ‘’Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem’’ 9.2.4.2. pasākuma ‘’Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei’’  Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/008 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 2019. gada budžeta pieprasījumu

L.Grobiņa

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE