Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Datums: ceturtdiena, 2019.gada 14.februāris, plkst. 11.30
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

  1.  

Par budžeta izmaiņu minimālā apjoma noteikšanu jautājuma skatīšanai Izglītības un kultūras jautājumu komitejā

I.Brača

  1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

I.Vasmanis

  1.  

Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

 

  1.  

Par Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dibināšanu

 

  1.  

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas galda klāšana” noslēgumu

Ē.Annuškāns

  1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

G.Liepiņa

  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas muzeja 2019. gada budžetā

I.Baumane

  1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” noslēgumu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE