Finanšu komitejas sēde
Datums: otrdiena, 2019.gada 19.februāris, plkst. 13.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

E.Homka

  1.  

Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" īstenošanu

B.Birzniece

  1.  

Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu

I.Brača

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE