Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Datums: ceturtdiena, 2019.gada 4.aprīlis, plkst. 11.30
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

T.Vaišļa

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

S.Bērziņš

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Starpskolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

I.Kausiniece

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" noslēgumu

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu konkursā

I.Skudra

 1.  

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

S.Brence

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

I.Baumane

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2018.gada pārskata izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

D.Liepiņa

 1.  

Informatīvs ziņojums par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas konkursa rezultātiem kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošanai

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

A.Kristvalds

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE