Apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: otrdiena, 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 13.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

A.Kristvalds

  1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

D.Liepiņa

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums”

I.Brača

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

 

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE