1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

  1.  

Par nekustamo īpašumu Skolas ielā 40, Jūrmalā

S.Brauere

  1.  

Par dalību Latvijas kopstendā tūrisma izstādē “MATKA 2020” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā) ietvaros

L.Madelāne