1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas budžeta izmaiņām un grozījumiem

L.Rokjāne

  1.  

Par izmaiņām Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tāmēs 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.5., 10.3.6.

A.Bērzupe