1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

  1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra programmas “Sporta pasākumi” budžeta grozījumiem

I.Brača

  1.  

Par projekta  “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” budžeta grozījumiem 2019.gadā  un lēmuma projektu “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu” 

E.Majore